Dreptarul învăţăturii sănătoase

Scurte culegeri de temelie despre adevărurile dreptei credinţe:

 • din Sfânta Scriptură
 • din Sfinţii Părinţi
 • şi din Îndrumările Părintelui Iosif Trifa,
  profetul vremilor noastre,
  om trimis de Dumnezeu neamului şi Bisericii noastre,
  iniţiatorul Lucrării profetice Oastea Domnului.

Culegere şi îngrijire de Traian DORZ

Dreptarul învăţăturii sănătoase ne arată:

 1. ce este Oastea Domnului;
 2. cum trebuie să înveţe,
 3. cum trebuie să creadă,
 4. cum trebuie să trăiască toţi cei care fac parte din Oastea Domnului.

“Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Iisus” (II Tim. 1, 13).

 • Ioan 7, 16
  “Deci le-a răspuns Iisus şi a zis: “Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis”.”
 • Fapte 2, 42
  “Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.”
 • Rom. 6, 17
  “Mulţumim însă lui Dumnezeu că, (deşi) eraţi robi ai păcatului, v-aţi supus din toată inima dreptarului învăţăturii căreia aţi fost încredinţaţi.”
 • Rom. 12, 7
  “…dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură!”
 • I Cor. 11, 2
  “Fraţilor, vă laud că în toate vă aduceţi aminte de mine şi ţineţi predaniile cum vi le-am dat.”
 • II Tes. 2, 15
  “Deci dar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră.”
 • I Tim. 6, 3-5
  “Iar de învaţă cineva altă învăţătură şi nu se ţine de cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos şi de învăţătura cea după dreapta credinţă, acela e un îngâmfat care nu ştie nimic (…). Depărtează-te de unii ca aceştia.”
 • I Tim. 6, 12
  “Luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat bună mărturie înaintea multor martori.”
 • I Tim. 6, 20
  “O, Timotei, păzeşte comoara ce ţi s-a încredinţat, depărtându-te de vorbirile deşarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei mincinoase.”
 • II Tim. 1, 13
  “Ţine dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credinţa şi cu iubirea ce este în Hristos Iisus.”
 • II Tim. 2, 1-4
  “Tu deci, fiul meu, întăreşte-te în harul care e în Hristos Iisus.
  Şi cele ce ai auzit de la mine cu mulţi martori de faţă, acestea le încredinţează la oameni credincioşi care vor fi destoinici să înveţe şi pe alţii.
  Sufere împreună cu mine ca un bun ostaş al lui Hristos Iisus.Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, ca să fie pe plac celui care strânge oaste.”
 • Tit 1, 9
  “Ţinându-se de cuvântul cel credincios al învăţăturii, ca să fie destoinic şi să îndemne la învăţătura cea sănătoasă şi să mustre pe cei potrivnici.”
 • Tit 2, 7-8
  “Întru toate arată-te pe tine pildă de fapte bune, dovedind în învăţătură neschimbare, cuviinţă, cuvânt sănătos şi fără prihană, pentru ca cel potrivnic să se ruşineze, neavând de zis nimic rău despre noi.”
 • Evrei 13, 9
  “Nu vă lăsaţi furaţi de învăţăturile străine, cele de multe feluri…”
 • II Ioan 10-11
  “Dacă vine cineva la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, să nu l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit! Căci cel ce i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele.”
 • În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. (more…)

Advertisements
Published in: on December 16, 2007 at 11:01 am  Leave a Comment